© 2017 Pblog.TK Nhận Thiết Kế Wap/Web Giá Rẻ. Inbox - 01226209308 !!

Toán tử và biểu thức trong php

Đăng Cách đây 10 tháng bởi Poker |

1. toán tử số học.
toán tử số học thỉ nó giống như những phép tính mà chúng ta học ở trường.cái này đơn giản.
Copy Code
1 1=2 2-1= 2*3=6 6/3=2 7%2=1 //chia lấy số dư

2. Toán tử so sánh.
Toán tử so sánh giúp ta so sánh các biến với nhau
Copy Code
> lớn hơn < bé hơn == bằng = phép gán != khác

3. Toán tử luận lí
Toán tử luận lý là ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức có chứa các toán tử quan hệ, những biểu thức dùng toán tử luận lý trả về giá trị TRUE hoặc FALSE.

Bảng sau đây mô tả các toán tử luận lý trong PHP


tất cả các toán tử trên đều rất quan trọng và luôn được sử dụng. B nên tập làm quen với nó

Bình Luận Bài Viết

Cùng Chuyên Mục