© 2017 Pblog.TK Nhận Thiết Kế Wap/Web Giá Rẻ. Inbox - 01226209308 !!

Share code hiệu ứng ảnh cực đẹp cho wap/web

Đăng Cách đây 10 tháng bởi Poker |

Code hiệu ứng ảnh đẹp

Đưa code này vào css nhé

Ai dùng thì dùng k dùng đừng đép đá
Copy Code
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro); @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Teko:700); .snip1543 { background-color: #fff; color: #ffffff; display: inline-block; font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; font-size: 16px; margin: 10px 5px; max-width: auto px; min-width: auto px; overflow: hidden; position: relative; text-align: left; width: 100%; -webkit-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); } .snip1543 *, .snip1543 *:before, .snip1543 *:after { -webkit-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; -webkit-transition: all 0.45s ease; transition: all 0.45s ease; } .snip1543 img { backface-visibility: hidden; max-width: 100%; vertical-align: top; } .snip1543:before, .snip1543:after { position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0; content: ''; background-color: #1569C7; opacity: 0.5; -webkit-transition: all 0.45s ease; transition: all 0.45s ease; } .snip1543:before { -webkit-transform: skew(30deg) translateX(-80%); transform: skew(30deg) translateX(-80%); } .snip1543:after { -webkit-transform: skew(-30deg) translateX(-70%); transform: skew(-30deg) translateX(-70%); } .snip1543 figcaption { position: absolute; top: 0px; bottom: 0px; left: 0px; right: 0px; z-index: 1; bottom: 0; padding: 25px 40% 25px 20px; } .snip1543 figcaption:before, .snip1543 figcaption:after { position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0; background-color: #56A5EC; box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.7); content: ''; opacity: 0.5; z-index: -1; } .snip1543 figcaption:before { -webkit-transform: skew(30deg) translateX(-100%); transform: skew(30deg) translateX(-100%); } .snip1543 figcaption:after { -webkit-transform: skew(-30deg) translateX(-90%); transform: skew(-30deg) translateX(-90%); } .snip1543 h3, .snip1543 p { margin: 0; opacity: 0; letter-spacing: 1px; } .snip1543 h3 { font-family: 'Teko', sans-serif; font-size: 36px; font-weight: 700; line-height: 1em; text-transform: uppercase; } .snip1543 p { font-size: 0.9em; } .snip1543 a { position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0; z-index: 1; } .snip1543:hover h3, .snip1543.hover h3, .snip1543:hover p, .snip1543.hover p { -webkit-transform: translateY(0); transform: translateY(0); opacity: 0.9; -webkit-transition-delay: 0.2s; transition-delay: 0.2s; } .snip1543:hover:before, .snip1543.hover:before { -webkit-transform: skew(30deg) translateX(-20%); transform: skew(30deg) translateX(-20%); -webkit-transition-delay: 0.05s; transition-delay: 0.05s; } .snip1543:hover:after, .snip1543.hover:after { -webkit-transform: skew(-30deg) translateX(-10%); transform: skew(-30deg) translateX(-10%); } .snip1543:hover figcaption:before, .snip1543.hover figcaption:before { -webkit-transform: skew(30deg) translateX(-40%); transform: skew(30deg) translateX(-40%); -webkit-transition-delay: 0.15s; transition-delay: 0.15s; } .snip1543:hover figcaption:after, .snip1543.hover figcaption:after { -webkit-transform: skew(-30deg) translateX(-30%); transform: skew(-30deg) translateX(-30%); -webkit-transition-delay: 0.1s; transition-delay: 0.1s; }


Bình Luận Bài Viết

Cùng Chuyên Mục