© 2017 Pblog.TK Nhận Thiết Kế Wap/Web Giá Rẻ. Inbox - 01226209308 !!

Khai báo biến và hằng số trong php - php căn bản

Đăng Cách đây 10 tháng bởi Poker |

Trước khi bắt đầu mình cũng xin nói là những bài viết trên blog mang tính chất chia sẻ không dám nói là hướng dẫn. Mong m.n ủng hộ
1
.In ra màn hình
Copy Code
<?php echo'Chào Mừng Các Bạn Đến Với pblog.tk'; ?>

Hoặc

Copy Code
<?php echo"Chào Mừng Các Bạn Đến Với pblog.tk"; ?>


Sự khác biệt ở 2 đoạn mã này là đoạn thứ nhất mìnhkhai báo biếnvà dùng dấu nháy đơn để bao quanh chuỗi, còn đoạn thứ 2 mình dùng dấu nháy kép, cả 2 đều có kết quả tương đương nhau nhưng luận về tốc độ thì dấu nháy đơn sẽ chạy nhanh hơn dấu nháy kép vì với dấu nháy kép trình biên dịch sẽ mất thêm một bước kiểm tra chuỗi bên trong có biến nào không.

Bước 4:Mở trình duyệt gõ vào đường dẫnlocalhost/hello.php. Nếu bạn làm đúng thì kết quả nó sẽ xuất ra là “Chào Mừng Các Bạn Đến Với pblog.tk”.

2. Ghi chú

Trong dòng lệnh code php đôi khi ta muốn thêm những lời giải thích ý nghĩa của dòng lệnh đó để sau này nhìn vào dễ hiểu hơn. Nhưng với trình biên dịch thì nó sẽ chạy tất cả các đoạn code nằm bên trong thẻ mở<?phpvà thẻ đóng?>, nếu chúng ta gõ lung tung thì trình biên dịch sẽ báo sai vì không đúng với cú pháp PHP. Vì thế trước khitìm hiểu biến và hằng số trong phpchúng ta tìm hiểu cú pháp ghi chú trước.

PHP hỗ trợ cho chúng ta hai cách để ghi chú đó là:

*.Ghi chú cho 1 dòng: // noi dung can ghi chu

*.Ghi chú cho nhiều dòng:/*noi dung can ghi chu*/

Ví dụ:

<?php

echo'Chào Mừng Các Bạn Đến Với pblog.tk';// dòng ghi chú

/*Hoặc dòng ghi chú*/

?>
[/code]
3. Khai báo biến số trong php

Biến là một định danh, nó dùng để lưu trữ các giá trị và nó có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị. Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu đô la$và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số.

Ví dụ:

Copy Code
<?php $sinhvien='';//đúng $_sinh_vien='';//đúng $sinh_vien90='';//đúng $90sinhvien='';//sai ?>

PHP là một ngôn ngữ có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: $sinhvienkhác$SinhVien

Gán giá trị cho biến

Để gán giá trị cho biến ta dùng toán tử phép gán=.

Ví dụ:

$hello='Hello Word';

4. Hiển thị giá trị của biên ra màn hình

Thay vì xuất trực tiếp chuỗi thì ta xuất giá trị của biến ra màn hình.

Ví dụ:

Copy Code
<?php $sinhvien='Nguyen Van A'; echo$sinhvien;// Xuất ra màn hình ?>

5. Khai báo hằng

Hằng cũng là một biếnnhưng bạn không thể thay đổi giá trị của nó. Tuy nhiên cách khai báo biến và hằng số thì lại khác nhau.

Cú Pháp:define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);

Trong đó:

*. define: hàm tạo biến hằng

*. ten_hang: là tên biến hằng

*. gia_tri: giá trị của hằng

Copy Code
<?php /* Tạo một hằng số có tên là SDT và gán giá trị cho nó là 0909090909*/ define('SDT','0909090909'); echoSDT;// xuất ra màn hình giá trị của hằng. ?>

đến đây là xog phần mở đầu rùi :)

Bình Luận Bài Viết

Cùng Chuyên Mục